Wildlife in NL | Weer een nest met jonge wolven op de Veluwe

Bron: Nu.nl

In het afgelopen weekeinde kreeg het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging meldingen dat er drie wolvenwelpjes leven op de Noord-Veluwe. Het wolvenpaar dat zich als eerste in Nederland vestigde op de Noord-Veluwe heeft weer een nestje. Vorig jaar kreeg het paar vier jongen, het jaar daarvoor waren er vijf welpen. Het is volgens de Zoogdiervereniging onduidelijk hoe groot de wolvenroedel op de Noord-Veluwe op dit moment is.

Eigen territorium

Een deel van de oudste welpen is vertrokken om een eigen territorium te zoeken. Het staat vast dat er van het eerste nestje in elk geval twee jongen zijn doodgereden. De vier jongen uit het tweede nestje zijn voor zover bekend nog allemaal in leven.

In Gelderland zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangemerkt als leefgebieden voor de wolf. Wolvenkenners verwacht op de Midden- en de Zuidwest-Veluwe dit jaar geen jongen. In Gelderland hebben zich wolven van Duitse afkomst gevestigd. Onder Eindhoven woont een mannelijke solitaire wolf die van een Frans-Italiaans geslacht afstamt.

Jonge wolfjes hebben rust nodig

De Zoogdiervereniging benadrukt dat de jonge wolfjes op de Noord-Veluwe rust nodig hebben. Wolvenwelpen zijn erg gevoelig voor verstoring. Nabijheid van mensen kan er ook voor zorgen dat de ouders niet naar het nest durven te gaan, zodat roofdieren de jonge dieren kunnen aanvallen. De natuurbeschermers vragen daarom recreanten om de toegangsregels in het gebied stipt na te leven.